کارا دنیز ، مرکز ماساژ حرفه ای در ایران، شروع کار خود را در گرو رضایت مشتریان محترم می داند.

ثبت سفارش و ارائه خدمات مطلوب وبا کیفیت این خدمات، سیاست های اصولی مدیریتی و پرسنل مجرب این شرکت می باشد و بر اساس خط مشی کارا دنیز را با تاکید بر موارد ذیل و در جهت اثر بخشی و خدمات بهتر سیستم دنبال خواهند کرد:

  • ارتقاء بهره وری
  • افزایش دامنه عملکرد جغرافیایی
  • احترام به خواسته ها ،ارزشها و منافع میهمان
  • ایجاد محیط مناسب منطبق با شئون اسلامی – ایرانی
  • ارتقاء سطح مهارتی و دانش پرسنل اداری – خدماتی
  • تنوع در ارائه خدمات ماساژ با تاکید بر خدمات تقاضا محور
  • افزایش سطح سلامت عمومی ،جسمی، روانی و زیبایی شهروندان

از کلیه پرسنل کارا دنیز که سرمایه های اصلی شرکتند، انتظار داریم با جدیت کامل سیاستها و اهداف کارا دنیز را به کارگیرند و نسبت به اجرای کامل آن جدیت ورزند. شایان ذکر است به منظور اطمینان از اثر بخشی سیستم، خط مشی کیفیت در صورت لزوم مورد بازنگری قرار می گیرد.

کارت هدیه دنیز ماساژ

کارتی است اعتباری و بی‌نام که با مبالغ معین صادر می‌شود و دارنده آن می‌تواند به دفعات دلخواه تا سقف موجودی پرداخت شده، اقدام به استفاده از خدمات مجموعه دنیزماساژ گردد.

کارت هدیه فاقد قابلیت شارژ مجدد بوده و پس از اتمام موجودی از درجه اعتبار ساقط است.

کارت هدیه حداکثر به مدت یک ماه دارای اعتبار است.

نحوه خریدکارت

مشتریان در صورت تمایل می توانند با شماره 09125950619 تماس حاصل فرمایند یا حضورا به مرکز ماساژ دنیز مراجعه و با پرداخت مبلغ مد نظر کارت هدیه متناظر آن را دریافت نمایند. برای صدور این کارتها هیچ هزینه ای از مشتری اخذ نمی گردد.

فهرست